Výkup palet


Areál „Průmyslová 1907“ je z dřívější doby znám jako „ŽĎAS“ a ještě předtím se v areálu nacházel závod Kamenoprůmyslu.


V Ý K U P   P A L E T

je třeba předem domluvit na telefonu:

+420 777 274 564


Vlastní výkup probíhá ve skladu na adrese:


Průmyslová 1907   (bývalý areál ŽĎASu – předtím Kamenoprůmysl)

580 01 Havlíčkův Brod